Aby zainstalować MySQL w Debianie, wystarczy wpisać poniższą komendę w terminalu:

sudo aptitude install mysql-server

Następnie trzeba ustanowić hasło dla roota, można to zrobić na 2 sposoby:

 1. Sposób – bezpieczniejszy:

  Logujemy się na konto roota, wpisując w terminalu ….

  mysqladmin -u root -p

  Po wywołaniu tego polecenia, pojawi się prośba o podanie hasła, ponieważ nie ustaliliśmy jeszcze żadnego hasła, wystarczy nacisnąć klawisz enter. Jeśli wszystko zainstalowało sie poprawnie i demon mysqld został uruchomiony, powinien pojawić się poniższy znak zachęty:

  mysql>

  Aby ustanowić hasło dla użytkownika root, należy wpisać nastepujące polecenia SQL:

  set password for root@localhost=password('nasze_tajne_haslo');
  set password for root@host=password('nasze_tajne_haslo');

  Po zmianie hasła, należy się wylogować wpisując \q i zalogować ponownie, wpisując poniższe polecenie:

  mysql -u root -p

  Enter i podajemy hasło, które zostało przed chwilą ustalone.

  Małe objaśnienie:

  • -u – informuje MySQL o tym, że łączymy się poprzez konkretnego użytkownika, w tym wypadku jest to użytkownik root,
  • -p – informuje o tym, że korzystamy z hasła.
 2. Sposób:
 3. mysqladmin -u root password wpisz_tutaj_swoje_tajne_hasło

  Ten sposób ma jednak swoje wady, polecam popatrzyć na -> 4.3 Change admin password

  Jeśli jednak zdecydujemy się zmienić hasło z lini poleceń, to należy po wykonaniu tej komendy usunąć wpis znajdujący się w pliku „.bash_history”. Zawiera on zapis wykonanej przez nas komendy, wraz z podanym przez nas hasłem.
  Następnie wylogowujemy się z systemu i logujemy ponownie.

Teraz już gdy root posiada hasło, dodamy sobie nowego użytkownika. Aby to zrobić najpierw logujemy się w MySQL na konto root, przy użyciu podanego przez nas poprzednio hasła.

mysql -u root -p

Teraz dodamy sobie nowego użytkownika, przy pomocy polecenia GRANT

Wpisujemy w terminalu:

grant all on *.* to admin identified by 'wpisz_swoje_tajne_haslo';

Objaśnienie:

 • all – użytkownikowi admin nadajemy wszystkie dostępne prawa, z wyjątkiem grant,
 • *.* – oznacza nadanie praw, dla wszystkich baz danych i dla wszystkich tabel,
 • to – dla użytkownika: admin,
 • identified by – rozpoznawanego przez, nowe hasło które wprowadzimy dla tego użytkownika.

Teraz wylogowujemy się z bazy i logujemy się na nowe utworzone przez nas konto ….

mysql -u admin -p

Podajemy nowe hasło, i zostajemy zalogowani jako admin.

Do poczytania do snu, polecam książkę z wydawnictwa O’Reilly:

 1. MYSQL ALMANACH
 2. oraz

 3. Dokumentację

Pozdr.

Reklamy