Jak zawsze, poniższe porady stosujesz na własną odpowiedzialność.

Każdy użytkownik komputera, powinien tworzyć regularnie kopię bezpieczeństwa swoich danych. Niestety często bywa tak, że użytkownik dopiero po stracie istotnych danych, zaczyna rozumieć jak ważny jest backup.

Tworzenie kopi bezpieczeństwa, przy użyciu programu tar.

Załóżmy że chcesz skopiować katalog praca, znajdujący się na pulpicie. W tym katalogu utworzyłem trzy pliki a, b, c.

W terminalu wykonujemy następujące polecenie:

cd Desktop/
tar -cvpf backup.tar praca

praca/
praca/b
praca/c
praca/a

W tej chwili została wykonana kopia całego katalogu praca do pliku backup.tar. Teraz taki plik możemy np. skopiować na pendrive lub zapisać na płycie CD/DVD (RW).

Czy można skopiować dane bezpośrednio na pendrive?

Tak, wpisując w konsoli poniższe polecenie:

tar -cvpf /media/usb0/backup.tar Desktop/

Przy założeniu, że w /media/usb0 jest zamontowany nasz pendrive.

Czas na małe objaśnienie:

  • -c – Tworzy nowe archiwum,
  • -v – wypisuje nazwy wszystkich plików,
  • -p – zachowuje informacje o prawach dostępu,
  • -f – odczytuje/zapisuje dane z podanego pliku.

Następnie zakładamy że użytkownik kontynuuje swoją pracę … w katalogu praca, dopisując coś do pliku a, tworzy nowy plik d.

~/Desktop/praca$ pico d
~/Desktop/praca$ pico a
~/Desktop/praca$ ls
a b c d
~/Desktop/praca$ cd ..

Zatem możesz zadać sobie zapytanie …

Jak można zaktualizować nasz plik archiwum?

tar -uvpf backup.tar praca

praca/
praca/d
praca/a

  • -u – dołącza tylko pliki nowsze niż kopie w archiwum.

Aby sprawdzić, ile kilobajtów na dysku zajmuje archiwum, wpisujemy w konsoli:

du backup.tar

12 backup.tar

Jak odtworzyć dane z archiwum?

tar -xvpf backup.tar

praca/
praca/b
praca/c
praca/a
praca/
praca/d
praca/a

  • -x – rozpakowuje pliki z archiwum.

ls
a b c d

Polecam zapoznanie się z:

man tar

Pozdr.

Reklamy